Letní pneumatiky v zimním provozu z hlediska povinného ručení.

Přezutí auta rozhodně pro většinu řidičů nepatří k oblíbeným činnostem a zvláště v době krize vyvstává otázka, zda se to vůbec vyplatí. Každoroční mediální tlak pojišťoven, které nabádají řidiče k výměně letních pneumatik za zimní, může vzbuzovat dojem, že řidičům s nepřezutým vozidlem hrozí v případě dopravní nehody ze strany pojišťovny sankce. Zájem pojišťoven na tom, aby řidiči v zimním provozu používali zimní pneumatiky je pochopitelný. Riziko nehody s letními gumami je v zimním období výrazně vyšší, než při použití pneumatik zimních. Pojišťovny se proto logicky snaží eliminovat počet nehod, které by museli z vybraného povinného ručení odškodňovat. Jak je to ale se sankcemi? Mají se řidiči, kteří na zimu nepřezuli, obávat nějakých sankcí ze strany pojišťoven?

Poškozený z dopravní nehody, který jezdí i v zimě na letních gumách, se nemusí obávat, že mu z povinného ručení viníka nehody nebude oprávněná škoda proplacena.

Jiné je to v případě viníka nehody. Zde velmi záleží na okolnostech, za kterých k dopravní nehodě došlo, a také na způsobu řešení dopravní nehody na místě samém. Co to konkrétně znamená?

Pokud nemáte zimní pneumatiky a zaviníte dopravní nehodu, záleží na tom, zda se pojišťovně podaří prokázat souvislost mezi použitím letních pneumatik a nehodou. Další otázka, která se bude řešit je, zda jste s letními gumami nejeli po vozovce, na kterou je vjezd povolen pouze se zimními pneumatikami.

To znamená, že viník nehody bude mít potíže v případě, že:

  • k nehodě dojde na vozovce označené dopravní značkou „zimní výbava“ (= povinné použití zimních pneumatik)
  • bude k nehodě přivolána policie
  • policie po vyšetření nehody konstatuje souvislost mezi nehodou a nepoužitím zimních pneumatik

Pokud nastane některé z výše uvedených skutečností, pak může pojišťovna po viníkovi nehody vymáhat částku, kterou z povinného ručení poškozenému vyplatila, a to částečně anebo dokonce v plné výši. Viníkovi nehody pak může povinné ručení zdražit, případně i vypovědět.

V případě, kdy policie k dopravní nehodě není volána, vyplní účastníci nehody formulář „Záznam o dopravní nehodě“ a pokud v něm není výslovně uvedeno, že viník nehody nepoužil k jízdě zimní pneumatiky, nemá pojišťovna jak prokázat, že byly porušeny předpisy. Viník nehody se tak žádného postihu v souvislosti s použitím letních pneumatik nemusí obávat.


POVINNÉ RUČENÍ 2008