Odpovědnost za škodu způsobenou ukradeným vozidlem z hlediska povinného ručení.

h

Vaším vozidlem byla zaviněna dopravní nehoda, ale vy jste neřídili. Kdo v takovém případě nese odpovědnost za vzniklou škodu? A můžete přijít o bonusy ze svého povinného ručení?

Záleží na tom, kdo řídit, resp. zda jste vozidlo někomu půjčili, zda si ho někdo vzal bez vašeho vědomí nebo dokonce proti vaši vůli. V posledních dvou uvedených případech je dále rozhodující i skutečnost, zda jste užití vozidla neumožnili svojí nedbalostí.

Ustanovení § 430 odst. 1 občanského zákoníku říká, že místo provozovatele odpovídá za škodu způsobenou provozem dopravních prostředkůten, kdo použije dopravního prostředku bez vědomí nebo proti vůli provozovatele. A dále, že provozovatel odpovídá společně s touto osobou, pokud takové užití dopravního prostředku svou nedbalostí umožnil. Faktem je dále to, že skutečnost, že bylo vaše vozidlo užito bez vašeho vědomí nebo proti vašemu vědomí, musíte prokázat.V opačném případě za škodu odpovídáte vy.

Pokud vám tedy někdo vozidlo ukradne, vy to nahlásíte policii a pak je tímto vozidlem způsobena nějaká škoda, jako majitel či provozovatel vozidla, tedy ten, kdo za vozidlo platí povinné ručení, odpovědnost za tuto škodu nenesete.

To ovšem neplatí např. v situaci, kdy vám někdo ukradne vozidlo na ulici v okamžiku, kdy jste vůz opustili a nechali klíče v zapalování. To je případ, kdy jste zloději užití vozidla umožnili svojí nedbalostí. V takovém případě za vzniklou škodu odpovídáte společně s tím, kdo vám vozidlo odcizil. Očekávat, že škodu uhradí poškozenému zloděj, by bylo zřejmě bláhové, takže pravděpodobnější varianta bude, že poškozený dostane náhradu z vaší pojistky a vy tak přijdete o bonusy.

S ohledem na tento fakt je zvláště potřeba dávat si pozor na rodinné příslušníky. Pokud si váš nezletilý syn vezme doma z poličky klíče od vašeho auta, se kterým se chce předvádět před svými spolužáky, jde fakticky o tutéž situaci. Pokud způsobí vozidlem škodu, jste to vy, kdo bude za škodu zodpovědný (společně s vaším synem). Ano, syn sice užil vozidlo bez vašeho vědomí a přes váš předchozí výslovný zákaz, ale vy jste mu svojí nedbalostí takové užití vozidla umožnili, protože jste klíče od auta nechali povalovat na poličce, odkud si je mohl syn kdykoli a bez problémů vzít.

Jinak platí, že odpovědnost majitele či provozovatele vozidla za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je objektivní. To znamená, že ať už řídí vozidlo kdokoli, vyjma případu uvedeného výše, odpovědnost za škodu nese ten, kdo platí povinné ručení. Proto dobře zvažte, komu vozidlo půjčujete. Pokud nemáte důvěru v řidičské schopnosti toho, kdo jezdí s vaším vozidlem, raději si sjednejte povinné ručení s navýšeným limitem pojistného krytí, protože odpovědnost za škodu způsobenou provozem vašeho vozidla nesete vy.


POVINNÉ RUČENÍ 2008