Jak se může viník dopravní nehody vyhnout vydírání ze strany poškozeného.

Vydírání viníka dopravní nehody poškozeným bohužel není v dnešní době nic neobvyklého. K takovým situacím dochází v případě tzv. malých nehod, tj. dopravních nehod, ke kterým není volána policie. Scénář takové situace je vždy velmi podobný.

K dopravní nehodě není přivolána policie, účastníci dopravní nehody se mezi sebou nějak dohodnou. Do záznamu o dopravní nehodě se uvedou pouze nejnutnější informace tak, aby pojišťovna mohla pojistnou událost ve prospěch poškozeného zlikvidovat. Viník nechce proceduru zbytečně zdržovat a komplikovat, protože už tak se cítí provinile. Mnohdy poškozenému odsouhlasí i to, co si neprověřil.

Následně poškozený zjistí, že plnění od pojišťovny není z jeho pohledu adekvátní vzniklým škodám a tak začne viníka nehody vydírat hrozbou větší sankce. Často se nečekaně „objeví“ zdravotní problémy v důsledku dopravní nehody. To už je zcela jiná liga, protože pokud způsobíte při dopravní nehodě, kterou zaviníte, druhému újmu na zdraví, hrozí vám zákaz řízení. Poškozený dodatečným oznámením újmy na zdraví sleduje jeden ze dvou záměrů. Buď se jedná o snahu získat pojistné plnění z vašeho povinného ručení za újmu na zdraví a tím zvýšit celkovou částku, kterou od pojišťovny dostane anebo inkasovat přímo od vás.

V každém případě není správné poškozenému odepřít jeho skutečné nároky. Pravdou je, že zdravotní potíže v důsledku dopravní nehody se mohou někdy dostavit později. Pokud si myslíte, že je to tento případ, poškozenému v uplatnění jeho nároku bránit samozřejmě nebudete. Ale nechat se vydírat a vzít na sebe škodu, ke které vůbec nedošlo, také nedoporučujeme.

Pokud máte pochybnosti o tom, že dodatečné nároky poškozeného jsou oprávněné, pak je raději odmítněte tím, že svoji pojišťovnu vyrozumíte v tom smyslu, že s dodatečnými nároky poškozeného nesouhlasíte.

Jak se ale může viník dopravní nehody takovýmto nepříjemným situacím vlastně bránit?

V první řadě je důležité správně ošetřit situaci přímo na místě nehody. Pokud máte jakékolipochybnosti o rozsahu škody nebo snad dokonce o rozsahu své odpovědnosti, raději k dopravní nehodě přivolejte policii.

Pokud se rozhodnete policii k nehodě nevolat, záznam o dopravní nehodě sepište pečlivě a podrobně. Popište v něm především průběh nehody, rozsah poškození a také existenci zranění. To je velmi důležité. Pokud není nikdo zraněn, výslovně to uveďte do záznamu o dopravní nehodě, dobré je také uvést formulaci, že poškozený se cítí zcela zdráv. Doporučujeme také pořídit z místa nehody fotodokumentaci (především postavení vozidel, rozsah poškození).

Faktem je, že rozsah škody, včetně škod na zdraví, prokazuje poškozený. Pokud se však jako viník nehody dostanete do situace, kdy budete odmítat účelové neoprávněné nároky poškozeného, pak bude dobré vaše závěry podpořit dokumenty, které doloží stav situace bezprostředně po nehodě. Řádné zdokumentování dopravní nehody proto nikdy nepodceňujte


POVINNÉ RUČENÍ 2008